Toplinske pumpe - serija C

Serija C ima širinu od samo 330 mm

TEHNIČKI PODACI ZA C 3 BZ - (do 95 m2)

NazivnI kapacitet pri grijanju (A 20 C / W 45 C) 10.0 kW
Nazivni kapacitet pri grijanju (A 7 C / W 45 C) 8,45 kW
Nazivni kapacitet pri hlađenju (A 35 C / W 7 C ) 7,5 kW
Radna temp. vode 40 - 55℃, Najveća temp. vode 60℃
Potrošnja 1 - 3 kW, Napon 220 V , Max jačina struje 14,8 A
Protok 1300 L/H, Volumen izmjenjivača 80L
Vrsta plina R410a
Kompresor Twin rotary Mitsubishi DC inverter
Dimenzije 1110*330*965 mm, Težina 90kg
Površina grijanja: do 95 m2 izoliranog stambenog prostora
Buka <50 dB(A), Tlak u rezervaru <0.8Mpa
Radno područje (-25~43℃)Priključci 1" ili DN 25 Ugrađen elektro

Cijena s dostavom: 19.900 kn

TEHNIČKI PODACI ZA C 5 BZ - (do 200 m2)

NazivnI kapacitet pri grijanju (A 20 C / W 45 C) 20.0 kW

Nazivni kapacitet pri grijanju (A 7 C / W 45 C) 14,5 kW
Nazivni kapacitet pri hlađenju (A 35 C / W 7 C ) 12,5 kW
Radna temp. vode 40 - 55℃, Najveća temp. vode 60℃
Potrošnja 2 - 5,4 kW, Napon 220 V , Max jačina struje 24,5 A
Protok 2150 L/H, Volumen izmjenjivača 80L
Vrsta plina R410a
Kompresor Twin rotary Mitsubishi DC inverter
Dimenzije 1100*330*1250 mm, Težina 135kg
Površina grijanja: do 200 m2 izoliranog stambenog prostora
Buka <50 dB(A), Tlak u rezervaru <0.8Mpa
Radno područje (-25~43℃)Priključci 1" ili DN 25

Cijena s dostavom: 28.900 knTEHNIČKI PODACI ZA C 6 BZ - (do 220 m2)
NazivnI kapacitet pri grijanju (A 20 C / W 45 C) 22.0 kW
Nazivni kapacitet pri grijanju (A 7 C / W 45 C) 16,8 kW
Nazivni kapacitet pri hlađenju (A 35 C / W 7 C ) 15,0 kW
Radna temp. vode 40 - 55℃, Najveća temp. vode 60℃
Potrošnja 2,5 - 6 kW, Napon 220 V , Max jačina struje 29,5 A
Protok 2410 L/H, Volumen izmjenjivača 80L
Vrsta plina R410a
Kompresor Twin rotary Mitsubishi DC inverter
Dimenzije 1110*330*1250 mm, Težina 138kg
Površina grijanja: do 220 m2 izoliranog stambenog prostora
Buka <50 dB(A), Tlak u rezervaru <0.8Mpa
Radno područje (-25~43℃)Priključci 1" ili DN 25

Cijena s dostavom: 29.900 kn

TEHNIČKI PODACI ZA C 8 BZ - 280:
Nazivni kapacitet pri grijanju (A 20 C / W 45 C) 30.0 kW
Nazivni kapacitet pri grijanju (A 7 C / W 45 C) 22,5 kW
Nazivni kapacitet pri hlađenju (A 35 C / W 7 C ) 20,0 kW
Radna temp. vode 40 - 55℃, Najveća temp. vode 60℃
Potrošnja 2,66 - 9,28 kW, Napon 380 V , Max jačina struje 12,7 A
Protok 3440 L/H, Volumen izmjenjivača 80L
Vrsta plina R410a
Kompresor Twin rotary Mitsubishi DC inverter
Dimenzije 1210*535*1495 mm, Težina 155 kg
Površina grijanja: do 280 m2 izoliranog stambenog prostora
Buka <55 dB(A), Tlak u rezervaru <0.8Mpa
Radno područje (-25~43℃)Priključci 1 1/2" ili DN 40


Cijena s dostavom: 35,500 kn

TEHNIČKI PODACI ZA C 10 BZ 50 - (do 400 m2)

NazivnI kapacitet pri grijanju (A 20 C / W 45 C) 38 kW
Nazivni kapacitet pri grijanju (A 7 C / W 45 C) 28,1 kW
Nazivni kapacitet pri hlađenju (A 35 C / W 7 C ) 25,0 kW
Radna temp. vode 40 - 55℃, Najveća temp. vode 60℃
Potrošnja 3,45 - 12 kW, Napon 380 V , Max jačina struje 21,5 A
Protok 4300 L/H, Volumen izmjenjivača 80L
Vrsta plina R410a
Kompresor Twin rotary Mitsubishi DC inverter
Dimenzije 1210*535*1495 mm, Težina 140kg
Površina grijanja: do 400 m2 izoliranog stambenog prostora
Buka <55 dB(A), Tlak u rezervaru <0.8Mpa
Radno područje (-25~43℃)Priključci 1 1/2" ili DN 40

Cijena s dostavom: 43.500 kn