Oprema za podno grijanje

RAZDJELNIK S VENTILIMA I MJERAČIMA PROTOKA

1" x 3/4" x  4   izlaza  399 kn

1" x 3/4" x  6   izlaza  542 kn 

1" x 3/4" x  8   izlaza  685 kn 

1" x 3/4" x 10  izlaza  828 kn

1" x 3/4" x 12  izlaza  971 kn 

RAZDJELNIK S MJERAČIMA PROTOKA I MJEŠAJUČOM GRUPOM

ORMARI ZA PODNO GRIJANJE

za  4  kruga     B1    260 kn

za 6 krugova  B2    315 kn

za 8 krugova  B3    363 kn

za 10 krugova  B4   388 kn

za 12 krugova  B5   450 kn

CIJEVI ZA PODNO GRIJANJE 16 mm

sastav PERT EVOH cijena 3,25 kn/m

CIJEVI ZA PODNO GRIJANJE 16 mm 

sastav PEX EVOH PEX 3,55 kn/m

CIJEVI ZA PODNO GRIJANJE 16 mm 

sastav PEX ALU PEX cijena 3,55  kn/m

ANALOGNI TERMOSTAT

50 kn

  • DIGITALNI TERMOSTAT 
95 kn 

ELEKTRO AKTUATOR

55 kn

KUGLASTI VENTIL S TERMOMETROM

crveni ili plavi   71 kn

GARNITURA ZA MIJEŠANJE VODE

ZAVRŠNI DIO RAZDJELNIKA

VENTIL ZA PODNO GRIJANJE

105 kn

TERMOSTAT URONSKI

65 kn  

TERMOSTAT NALIJEGAJUĆI

59 kn

MJEŠAJUĆI VENTIL

3/4"  215 kn   ili   1"  195 kn

ELEKTRO VENTIL

3/4"  ili  1"   195 kn

KONUSNE MATICE

3/4" x 16  8,52 kn

TERMOMETAR 

26 kn

MANOMETAR

19 kn

TERMOMANOMETAR

52 kn

ODZRAČNIK

24 kn

SIGURONOSNI VENTIL

26 kn

KOTLOVSKA GRUPA

104 kn