Toplinske pumpe - serija BKDX R32

Serija C ima širinu od samo 330 mm. U uređaj je integrirana ekspanziona posuda i cirkulacijska pumpa.

TEHNIČKI PODACI ZA BKDX 30 R32 - (do 95 m2)

NazivnI kapacitet pri grijanju (A 20 C / W 45 C) 10.0 kW
Nazivni kapacitet pri grijanju (A 7 C / W 45 C) 8,45 kW
Nazivni kapacitet pri hlađenju (A 35 C / W 7 C ) 7,5 kW
Radna temp. vode 40 - 55℃, Najveća temp. vode 60℃
Potrošnja 1 - 3 kW, Napon 220 V , Max jačina struje 14,8 A
Protok 1300 L/H, Volumen izmjenjivača 80L
Vrsta plina R32
Kompresor Twin rotary Panasonic DC inverter
Dimenzije 1110*330*965 mm, Težina 90kg
Površina grijanja: do 95 m2 izoliranog stambenog prostora
Buka <50 dB(A), Tlak u rezervaru <0.8Mpa
Radno područje (-25~43℃)Priključci 1" ili DN 25 Ugrađen elektro 

Cijena s dostavom: 22.900 kn

TEHNIČKI PODACI ZA BKDX 40 R32 - (do 150 m2)

NazivnI kapacitet pri grijanju (A 20 C / W 45 C) 20.0 kW
Nazivni kapacitet pri grijanju (A 7 C / W 45 C) 14,5 kW
Nazivni kapacitet pri hlađenju (A 35 C / W 7 C ) 12,5 kW
Radna temp. vode 40 - 55℃, Najveća temp. vode 60℃
Potrošnja 2 - 5,4 kW, Napon 220 V , Max jačina struje 24,5 A
Protok 2150 L/H, Volumen izmjenjivača 80L
Vrsta plina R32
Kompresor Twin rotary Panasonic DC inverter
Dimenzije 1100*330*1250 mm, Težina 135kg
Površina grijanja: do 200 m2 izoliranog stambenog prostora
Buka <50 dB(A), Tlak u rezervaru <0.8Mpa
Radno područje (-25~43℃)Priključci 1" ili DN 25 

Cijena s dostavom: 25.900 kn

TEHNIČKI PODACI ZA BKDX 50 R32 - (do 200 m2)

Nazivni kapacitet pri grijanju (A 7 C / W 45 C) 16,8 kW

Nazivni kapacitet pri hlađenju (A 35 C / W 7 C ) 15,0 kW
Radna temp. vode 40 - 55℃, Najveća temp. vode 60℃
Potrošnja 2,5 - 6 kW, Napon 220 V , Max jačina struje 29,5 A
Protok 2410 L/H, Volumen izmjenjivača 80L
Vrsta plina R32
Kompresor Twin rotary Panasonic DC inverter
Dimenzije 1110*330*1250 mm, Težina 138kg
Površina grijanja: do 220 m2 izoliranog stambenog prostora
Buka <50 dB(A), Tlak u rezervaru <0.8Mpa
Radno područje (-25~43℃)Priključci 1" ili DN 25 

Cijena s dostavom: 31.900 kn

TEHNIČKI PODACI ZA BKDX 80 R32-- - 300:

NazivnI kapacitet pri grijanju (A 20 C / W 45 C) 30.0 kW
Nazivni kapacitet pri grijanju (A 7 C / W 45 C) 22,5 kW
Nazivni kapacitet pri hlađenju (A 35 C / W 7 C ) 20,0 kW
Radna temp. vode 40 - 55℃, Najveća temp. vode 60℃
Potrošnja 2,66 - 9,28 kW, Napon 380 V , Max jačina struje 12,7 A
Protok 3440 L/H, Volumen izmjenjivača 80L
Vrsta plina R32
Kompresor Twin rotary Panasonic DC inverter
Dimenzije 1210*535*1495 mm, Težina 155 kg
Površina grijanja: do 280 m2 izoliranog stambenog prostora
Buka <55 dB(A), Tlak u rezervaru <0.8Mpa
Radno područje (-25~43℃)Priključci 1 1/2" ili DN 40 

Cijena s dostavom: 38.900 kn

TEHNIČKI PODACI ZA NL C 5  BF SPLIT A+++   (do 220 m2)

NazivnI kapacitet pri grijanju (A 20 C / W 45 C) 20 kW
Nazivni kapacitet pri grijanju (A 7 C / W 45 C) 15 kW 
Nazivni kapacitet pri hlađenju (A 35 C / W 7 C )  15 kW
Radna temp. vode 40 - 55℃, Najveća temp. vode 60℃
Potrošnja  kW, Napon 380 V , Max jačina struje  A
Protok  3600 L/H, Volumen izmjenjivača  5 L
Vrsta plina R32Kompresor Twin rotary Panasonic DC inverter
Dimenzije  1065*408*1385 mm, Težina kg 90 +40 kg
Površina grijanja: do  220m2 izoliranog stambenog prostora
Buka <55 dB(A), Tlak u rezervaru <0.8Mpa
Radno područje (-25~43℃)Priključci 1" ili DN 25

Cijena s dostavom: 31.900 kn