Toplinske pumpe - serija BKDX R410


TEHNIČKI PODACI ZA BKDX 30 - 95:


NazivnI kapacitet pri grijanju (A 20 C / W 45 C)  9,5 kW
Nazivni kapacitet pri grijanju (A   7 C /  W 45 C)  8,8 kW 
Nazivni kapacitet pri hlađenju (A 35 C / W 7 C)   7,0 kW
Radna temp. vode 40 - 55℃, Najveća temp. vode 60℃
Potrošnja 1 - 3 kW, Napon 220 V, Max jačina struje 14,8 A
Protok  1800 L/H, Volumen izmjenjivača 40L
Vrsta plina R410a
Kompresor Twin rotary Mitsubishi DC inverter
Dimenzije 1100*472*913 mm, Težina 100 kg
Površina grijanja: do 95 m2 izoliranog stambenog prostora
Buka <55 dB(A), Tlak u rezervaru <0.8Mpa
Radno područje (-25~43℃)Priključci 1" ili DN 25                        Ugrađen elektro grijač  3,0 kW

Cijena s dostavom: 20.900 kn

TEHNIČKI PODACI ZA BKDX 40 - 150:

NazivnI kapacitet pri grijanju (A 20 C / W 45 C) 15.0 kW
Nazivni kapacitet pri grijanju (A 7 C / W 45 C) 14,5 kW
Nazivni kapacitet pri hlađenju (A 35 C / W 7 C ) 11,0 kW
Radna temp. vode 40 - 55℃, Najveća temp. vode 60℃
Potrošnja 1 - 3 kW, Napon 220 V , Max jačina struje 24,5 A
Protok 3500 L/H, Volumen izmjenjivača 80L
Vrsta plina R410a
Kompresor Twin rotary Mitsubishi DC inverter
Dimenzije 1114*489*1257 mm, Težina 140kg
Površina grijanja: do 150 m2 izoliranog stambenog prostora
Buka <58 dB(A), Tlak u rezervaru <0.8Mpa
Radno područje (-25~43℃)Priključci 1" ili DN 25 Ugrađen elektro grijač 3,0 kW

Cijena s dostavom: 23.900 kn

TEHNIČKI PODACI ZA BKDX 50 - 200:

NazivnI kapacitet pri grijanju (A 20 C / W 45 C) 20.0 kW
Nazivni kapacitet pri grijanju (A   7 C / W 45 C)  14,5 kW
Nazivni kapacitet pri hlađenju (A 35 C / W 7 C ) 11,0 kW
Radna temp. vode 40 - 55℃, Najveća temp. vode 60℃
Potrošnja 1 - 3 kW, Napon 220 V , Max jačina struje 24,5 A
Protok 3500 L/H, Volumen izmjenjivača 80L
Vrsta plina R410a
Kompresor Twin rotary Mitsubishi DC inverter
Dimenzije 1114*489*1257 mm, Težina 140kg
Površina grijanja: do 200 m2 izoliranog stambenog prostora
Buka <58 dB(A), Tlak u rezervaru <0.8Mpa
Radno područje (-25~43℃)Priključci 1" ili DN 25                Ugrađen elektro grijač 3,0 kW

Cijena s dostavom: 28.900 kn

TEHNIČKI PODACI ZA BKDX 60 - 220:

NazivnI kapacitet pri grijanju (A 20 C / W 45 C) 22,0 kW
Nazivni kapacitet pri grijanju (A    7 C / W 45 C) 14,8 kW
Nazivni kapacitet pri hlađenju (A 35 C / W 7 C)  13,5 kW
Radna temp. vode 40 - 55℃, Najveća temp. vode 60℃
Potrošnja 2.50 - 6,6 kW, Napon 380 V, Max jačina struje 10,7 A
Protok tople vode 4800 L/H, Volumen izmjenjivača 80L
Vrsta plina R410a
Kompresor Twin rotary Mitsubishi DC inverter
Dimenzije 1114*489*1257 mm, Težina 145 kg
Površina grijanja: do 220 m2 izoliranog stambenog prostora
Buka <60dB(A), Tlak u rezervaru <0.8Mpa
Radno područje (-25~43℃)Priključci 1" ili DN 25                Uključen elektro grijač 3,0 kW

Cijena s dostavom: 29.900 kn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

TEHNIČKI PODACI ZA BKDX 80 - 300 :

NazivnI kapacitet pri grijanju (A 20 C / W 45 C) 30,0 kW

Nazivni kapacitet pri grijanju (A 7 C / W 45 C) 22,5 kW
Nazivni kapacitet pri hlađenju (A 35 C / W 7 C) 17,6 kW
Radna temp. vode 40 - 55℃, Najveća temp. vode 60℃
Potrošnja 2.66 - 8.0 kW, Napon 380V, Max jačina struje 21,5 A
Protok tople vode 4800 L/H, Volumen izmjenjivača 80L
Vrsta plina R410a
Kompresor Twin rotary Mitsubishi DC inverter
Dimenzije 1507*587*1556 mm, Težina 175kg
Površina grijanja: do 280 m2 izoliranog stambenog prostora
Buka 580dB(A), Tlak u rezervaru <0.8Mpa
Radno područje (-25~43℃)Priključci 1 1/2" ili DN 40
Cijena s dostavom: 35.500 kn

TEHNIČKI PODACI ZA BKDX 100 - 400 :

NazivnI kapacitet pri grijanju   (A 20 C / W 45 C)   38,0 kW
Nazivni kapacitet pri grijanju   (A   7 C / W 45 C)   30,0 kW
Nazivni kapacitet pri hlađenju (A 35 C / W  7 C)    26,0 kW
Radna temp. vode 40 - 55℃, Najveća temp. vode 60℃
Potrošnja 2.66 - 8.0 kW,  Napon 380V,  Max jačina struje 21,5 A  
Protok tople vode 7300 L/H, Volumen izmjenjivača  80L
Vrsta plina  R410a
Kompresor  Twin rotary Mitsubishi DC inverter
Dimenzije  1507*587*1556 mm, Težina 175kg
Površina grijanja: do 280 m2 izoliranog stambenog prostora 
Buka 580dB(A), Tlak u rezervaru <0.8Mpa
Radno područje (-25~43℃)Priključci 1 1/2" ili  DN 40

Cijena s dostavom: 43.900 kn