Upravljanje zrakom (air - handling)

Farmaceutska jedinica za klimatizaciju

To je cjelovito sistemsko rješenje s jedinstvenom prednošću za čistu operacijsku sobu

jedinica za klimatizaciju, uključuje integraciju stroja i kontrole, upravljanje jakom strujom i upravljačkom strujom

Uključena je  prikladna modularna kombinacija, kontrola pozitivnog tlaka, otopina filtera, eliminacija bakterija i ušteda energije.